Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania

30,00 zł
Brutto

Autor: Agnieszka Izabela Baruk
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Liczba stron: 234
ISBN: 9788372854117

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Współczesny nabywca finalny jest poddany niezwykle silnemu oddziaływaniu ze strony producentów i handlowców oferujących różne produkty. Oddziaływanie to ma na celu przekonanie go do dokonywania zakupów możliwie największej liczby produktów danego oferenta, możliwie najczęściej oraz w możliwie największych ilościach.
Jakie są potrzeby współczesnych nabywców finalnych i na co zwracają oni uwagę dążąc do ich zaspokojenia? Co oferują im producenci w zakresie oferty produktowej? Jaki jest obecnie poziom świadomości rynkowej polskich nabywców? Jak reagują oni na różne formy oddziaływania ze strony oferentów? Na te i inne pytania Autorka stara się znaleźć odpowiedź w tej książce.
*Nabywca finalny jako podmiot aktywności marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa
*Specyfika potrzeb nabywców finalnych
*Wykorzystanie wiedzy o nabywcach jako podstawa kształtowania strategii marketingowej
*Produkt jako instrument stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych
*Marka i jakość produktu jako instrumenty stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych
*Opakowanie i kolorystyka jako instrumenty stymulowania aktywności rynkowej nabywców finalnych
*Postrzeganie bodźców stosowanych przez handlowców w celu aktywizowania nabywców finalnych – wyniki badań empirycznych
*Postrzeganie reklamy jako bodźca aktywizującego zachowania rynkowe nabywców finalnych - wyniki badań empirycznych
*Wybrane alternatywne formy pobudzania aktywności rynkowej nabywców finalnych

1 Przedmiot