Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji

30,00 zł
Brutto

Wydanie II
Autor: Marek Jacek Stankiewicz
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania: Toruń 2005
ISBN: 837285227

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Obecna sytuacja ekonomiczna wskazuje, jak wiele więcej niewiadomych. odnośnie tego co robić, aby być konkurencyjnym na globalizujących się rynkach, jawi się przed przedsiębiorstwami polskimi, niż przed ich konkurentami z krajów wysoko rozwiniętych. Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów i przyszłych menedżerów (dziś studentów) oraz naukowców zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami. Jej celem jednak nie jest - jak w przypadku wielu prac i podręczników z zakresu zarządzania strategicznego, czy też teorii konkurencji - formułowanie metod i opinii w zakresie tego, jak przedsiębiorstwo powinno konkurować. Głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co przedsiębiorstwo ma zrobić, aby w ogóle mogło konkurować na globalizujących się rynkach, czyli jak stawać się konkurencyjnym przedsiębiorstwem, jak tworzyć możliwości do bycia konkurencyjnym w warunkach nieuchronnej globalizacji. Autor wykorzystał publikowane wyniki badań dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu przez zespoły w wielu ośrodkach akademickich i instytutach naukowych i badawczych w Polsce.

1 Przedmiot